✝️”Sedan såg jag,och SE…”✝️

Sedan såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och Lammet klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer. Och de ropade med hög röst: »Frälsningen finns hos vår Gud, som sitter på tronen, och hos Lammet.« Uppenbarelseboken 7:9‭-‬10 B2000 https://bible.com/bible/154/rev.7.9-10.B2000